Deventer aan de IJssel

Het aan de IJssel gelegen Deventer is door de gunstige ligging een uitstekende doorvoerhaven. DOK slaat
hier al meer dan 45 jaar per schip aangevoerde diervoedergrondstoffen, meststoffen en strooizout over.

Deventer Overslag Kombinatie

In de diervoedersector geldt het GMP+ certificaat als invulling van de Verordening (EG) nr. 183/2005.
De gecertificeerde bedrijven kunnen gebruik maken van generieke risicobeoordelingen.
Op www.gmpplus.org vindt u meer over GMP+ certificaat alsmede de database voor risicobeoordelingen.